WELKOM BIJ TUINBESTELLING.NL

Privacy Policy

Privacy statement

 
 

Tuinbestelling.nl  – de Triemen is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Tuinplantbestellen – de Triemen houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Verwerking van persoonsgegevens


In het kader van onze dienstverlening (wanneer u contact met ons zoekt, verlangen wij een aantal van uw persoongegevens) legt Tuinbestelling.nl  – de Triemen uw gegevens vast. Tuinbestelling.nl – de Triemen gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Tuinbestelling.nl – de Triemen, van haar groepsmaatschappijen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht Tuinbestelling.nl  – de Triemen rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Tuinplantbestellen – de Triemen (adres + woonplaats). Dan laten wij uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Klikgedrag


Op de websites van Tuinbestelling.nl  – de Triemen worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Tuinplantbestellen – de Triemen haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Internetsites van derden


Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.
Wijzigingen Privacy Statement 
Tuinbestelling.nl  – de Triemen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.